کانال رسمی سایت ورزش 11
آپلود فیلم و عکس جام جهانی
وی سوشیال
آخرین مطالب کاربران
عضویت:   سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴
آخرین حضور:   چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ۲۲:۱۴:۱۵
-javad (:
-مرد
-2421امتیاز
-92508بازدید
-
54% - کاربر حرفه ای
-دست به شخصيتت نزن، يه روز يه آدمی مياد تو زندگيت كه برای همين چيزی كه هستی واقعا دوست داره(: -----------------------------------well I don't know what to say just ... I am a big fan of FC Barcelona -------------------------------- -------------------------------- I think this is the greatest and truest description I've ever heard for a Friend..... تصور میکنم این بهترین و واقعی ترین توصیفی ست که تا کنون ازدوست شنیده ام Friends........They love you. دوستان...... تو را دوست می دارند But they're not your lover اما معشوق تو نیستند They care for you, مراقب تو هستند But they're not from your family اما از اقوام تو نیستند They're ready to share your pain, آنها آماده اند تا در درد تو شریک بشوند But they're not your blood relation. اما آنها بستگان خونی تو نیستند They are........FRIENDS! !!!! آنها...... دوستان هستند A True friend...... . یک دوست واقعی Scolds like a DAD.. همانند پدر سخت سرزنشت میکند Cares like a MOM.. همانند مادر غم تو را می خورد Teases like a SISTER.. مثل یک خواهر سر به سرت می گذارد Irritates like a BROTHER.. مثل یک برادر ادای تو را در می آورد And finally loves you more than a LOVER. و آخر اینکه بیشتر از یک معشوق دوستت می دارد The nicest place 2 be is in someone's THOUGHTS! زیباترین مکان برای حضور، افکار دیگران است -------------------------------- -------------------------------- مردم می گویند: آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید. اما باید اینگونه باشد، خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید. هیچکس کامل نیست. They say: find the good ones and let go of the bad ones. But it should be: find the good in people and overlook the bad things in them. nobody's perfect. -------------------------------- -------------------------------- ( In the name of God ) از خدا خواستم عادتهای زشت را ترکم دهد ، خدا فرمود : خودت باید آنها را رها کنی . I asked God to take away, my habit. God said: No It is not for me to take away, but for you to give it up. ---------------------------------- از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفا دهد . فرمود : لازم نیست ، روحش سالم است ، جسم هم که موقتی است . I asked God to make my handicapped child whole. God said: No His spirit is whole, his body is only temporary. -------------------------------- از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند . فرمود : صبر حاصل سختی و رنج است . عطا کردنی نیست ، آموختنی است . I asked God to grant me patience. God said: No Patience is a byproduct of tribulation. It isn’t grant, it is learned. ------------------------------ گفتم : مرا خوشبخت کن . فرمود : نعمت از من ، خوشبخت شدن از تو . I asked God to give me happiness. God said: No. I give you blessings, happiness is up to you. --------------------------------- از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند . فرمود : رنج از دلبستگیهای دنیایی جدا و به من نزدیکترت می کند . I asked God to spare me pain. God said: No Suffering draws you apart from worldly cares and brings you closer to me. -------------------------------- از او خواستم روحم را رشد دهد . فرمود : نه ، تو خودت باید رشد کنی . من فقط شاخ و برگ اضافیت را هرس می کنم تا بارور شوی . I asked God to make my spirit grow. God said: No. You must grow on yours own! But I will prune you to make you fruitful. -------------------------------- از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت کامل ببرم . فرمود : برای این کار من به تو زندگی داده ام . I asked God for all things that I might enjoy life. God said: No. I will give you life. So, that you may enjoy all things. -------------------------------- از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد ، من هم دیگران را دوست بدارم . خدا فرمود : آها ، بالاخره اصل مطلب دستگیرت شد . I asked God to help me love others , as much as he loves me . God said : Ahah , finally you have the idea .

جام جهانی
نتایج زنده فوتبال
استعلام امتیاز

با این کاربران آشنا شوید

javad.Lionel Messi
لینک مطلب -

لینک مطلب

ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻤﯽ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﯾﯽ ﺝ ﭖ ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﻮﺷﺖ :
ﻣﻦ 24ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻡ. ﺟﻮﺍﻥ،ﺯﻳﺒﺎ،ﺧﻮﺵﺍﻧﺪﺍﻡ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺁﮐﺎﺩﻣﯿﮏ ﻫﺴﺘﻢ .... 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻤﺎﺩﺭﺁﻣﺪﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺪﻳﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ :
ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻳﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﺷﻤﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺳﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﺯﻳﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺍﺳت
ﺯﻳﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﻪﺭﻓﺘﻪ ﻣﺤﻮﻣﻴﺸﻮﺩ
ﺍﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺑﺎﺩﺭﻭﺩ .
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﻭﭼﺮﻭﮎ ﻭﭘﯿﺮﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ .
ﻣﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﻭﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ . ﭘﺲ ﺁﺩﻡ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺍﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺮﮔﺰ.
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺑﺎﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ، ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ، ﺷﻌﻮﺭ، ﺍﺧﻼﻕ، ﺗﻌﻬﺪ،ﺻﺪﺍﻗﺖ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺰﺳﻮﺩ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺖ ....
ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلمات کلیدی:

11 نظر
14

javad.Lionel Messi
خداحافظتون(: -

خداحافظتون(:

خب از اونجایی که وارد مرحله جدیدی از زندگیم دارم میشم ،  وقتی برام نمونده دیگه، که بخوام بیام سایت):

از همه کسانی که در این مدت به من سرمیزدن ممنونم(:

نام نمیبرم چون شاید کسی رو جا بزارم (:

 امام علی (ع) یارتون(: همتونو به اون بالایی میسپرم خداحافظ
موفق باشید((:


?????? ???? ????

کلمات کلیدی:

مسی(: اگه کسی ازم دلخوره به بزرگی خودش ببخشه((:
67 نظر
45


جدول لا لیگا اسپانیا

رتبه
تیم
بازی
امتیاز
-/+

آخرین خبرهای مورد علاقه من

فوتبال ایتالیا
- چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۳
جام جهانی
- چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
فوتبال اسپانیا
- چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹
فوتبال اسپانیا
- چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴
فوتبال اسپانیا
- چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵
نقل و انتقالات فوتبال
- سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۱
فوتبال اسپانیا
- سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۰
فوتبال جهان
- سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷- ۱۳:۵۷
نقل و انتقالات فوتبال
- سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷- ۱۲:۱۳
نقل و انتقالات فوتبال
- دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰
فوتبال جهان
- دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷
جام جهانی
- یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۹
جام جهانی
- شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵
فوتبال اسپانیا
- شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۸
نقل و انتقالات فوتبال
- شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۵
فوتبال انگلیس
- شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
نقل و انتقالات فوتبال
- شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵
فوتبال اسپانیا
- جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
فوتبال اسپانیا
- جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۹
نقل و انتقالات فوتبال
- جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷- ۱۷:۲۵

جدول گلزنان لا لیگا اسپانیا

رتبه
نام
گل
پنالتی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خورشیدعصر ارتباطات می باشد و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
Copyright © 2013-18